Lärande för en mångkulturell framtid - Atlas Partnerskap

Under läsåret 2013/2014 erhöll Teknikprogrammet tillsammans med Naturvetarprogrammet medel från programmet för Atlas Partnerskap för att genomföra ett ettårigt utbytesprojekt och samarbete med skolan Quzhou Huamao Foreign Languages School i staden Hangzhou i provinsen Zhejiang på i östra Kina.

Syftet med projektet utifrån ett elevperspektiv var att förbereda medverkande elever för högskolestudier, ett framtida yrkesliv samt hjälpa dem bli mer kritiskt tänkande medborgare i ett allt mer komplext samhälle där mångfald är normen. Som förberedelse för studieresan och genom uppdrag under själva resan, fick eleverna även möjlighet att realisera en rad lärandemål i olika kurser.
För involverade lärare var syftet med projektet att de skulle undersöka skillnader och likheter i det pedagogiska och ämnesdidaktiska arbetet länder och skolorna emellan i resp. ämne.

Under projektet genomfördes en studieresa för elever, lärare och skolledare till partnerskolan i Kina. Under fem dagar bodde de svenska eleverna tillsammans med kinesiska skolungdomar och följde med dem i deras vardag i skolan och på fritiden. De svenska eleverna, lärare och skolledare genomförde även ett antal studiebesök hos svenska företag i Kina samt besökte några kulturella sevärdheter.

Inför och efter studieresan har medverkande elever på resp. skola även arbetat tillsammans och genomfört vissa lektioner gemensamt mha Skype och andra kommunikationsverktyg samt sociala medier.

Avsikten med projektet var även att Elof Lindälvs gymnasium på samma sätt skulle ta emot elever och lärare från partnerskolan i Kina, vilket man hoppas kunna genomföra under läsåret 2014/2015.

För mer information, kontakta Carina Lilja von Unge, 0300-833579.