Let’s reduce our carbon footprints - Comenius Multilateralt Skolpartnerskap

Inom ramen för projektet Let’s reduce our carbon footprints (Less CO2) fick elever på Elof Lindälvs gymnasiums Fordonsprogram möjlighet att träffa och samarbeta med elever i Italien och Storbritannien kring miljöfrågor under perioden 2011-2013

Projektet ägdes och koordinerades av Ipsia Ferrariskola i Maranello, Italien och genomfördes med medel från programmet Comenius Multilateralt Skolpartnerskap. Projektets tredje partner var St Josefs college i London.

Syftet med projektet var att skapa förståelse för begreppet globalisering och dess utveckling under de senaste 25 åren. Vidare fick eleverna möjlighet att diskutera globaliseringens inflytande och påverkan på områden som miljö och politik samt ur ett socialt och kulturellt perspektiv.

Under projektets gång har medverkande elever och lärare besökt varandra och samarbetat kring ovan nämnda ämnesområden. Utöver ökad förståelse för sin egen miljöpåverkan har inblandade elever och lärare utvecklat sin interkulturella förståelse och samarbetsförmåga, förbättrat sin språk- och IT-färdighet samt utökat sitt personliga nätverk. Projektet resulterade även i en blogg, seminarium om Footprint Awareness med mera.

För mer information, kontakta Marianne Rentenaar, 0300-833543.