Språket, viktigt så in i Norden! – Nordplus Junior

Inom ramen för programmet Nordplus Junior erhöll Introduktionsprogrammets Språkintroduktionsinriktning på Elof Lindälvs gymnasium medel under 2013 för att genomföra projektet Språket, viktigt så in i Norden!

Syftet med projektet var att främja språkinlärning genom eget skrivande samt att etablera ett utbyte mellan Lilleström i Norge och Sverige för att få en inblick i hur man lär andraspråk i respektive land samt att ta del av varandras kulturer och bygga nätverk. Två förberedande besök genomfördes under vilka de svenska medverkande eleverna bl.a. fick möjlighet att visade de böcker de skapat inom ramen för programmets satsning på ungt berättande. 

För mer information, kontakta Eva Hed, 0300-833552.