Naturvetenskap och samhälle

Inriktningen naturvetenskap och samhälle har en internationell profil som ger kunskaper i naturvetenskap, samhällskunskap och geografi.

Programfördjupning

Garanterat valbara kurser


Engelska 7 100
Matematik 5 100
Matematik – specialisering 100
Programmering 1 100
   
Minst en av kurserna
(exakt vilken beror på specialkompetensen hos skolans lärare)
 
Bioteknik 100
Naturvetenskaplig specialisering – oceanografi
(bygger på fysik 2)
 
Naturvetenskaplig specialisering – fysiologi
(bygger på biologi 2)
 

Naturvetenskaplig specialisering – annat tema 

Garanterat valbara kurser för elever som inte har dem i sin inriktning

 
Biologi 2 100
Fysik 2 100
Kemi 2 100

Matematik 4

100
   

Programfördjupningskurser som skolan ger i mån av antal sökande

 
Fysik 3 100
Geografi 1 100
Samhällskunskap 2 100
Samhällskunskap 3 100
   

Kurser som skolan erbjuder som individuella val som också kan räknas som programfördjupning

 
Psykologi 1 50
Psykologi 2a 50
Filosofi 1 50
Litteratur 100
Retorik 100
Skrivande 100
Webbutveckling 1 100